∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 3/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2020 / ΩΡΑ: 13:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια ενός µικροτόµου για το Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.