∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 5/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2020 / ΩΡΑ: 13:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυµάτων διπλής συχνότητας
κατά τις χειρουργικές επεµβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.