Δωρεάν προβολή της επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της προώθησης των Αρκαδικών επιχειρήσεων ενημερώνει τα μέλη του ότι μπορούν να προβάλουν την επιχειρήσή τους Δωρεάν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr.

Η ιστοσελίδα διαθέτει 12 περιοχές-πλαίσια προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις ένα ακόμη κανάλι προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Η προβολή θα έχει ισχύ για έναν μήνα από την μέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Προϋπόθεση για την προβολή αποτελεί το μέλος να είναι ταμειακώς ενήμερο για το τρέχον τεύχος.

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας της αίτησης.
Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ. Παρακαλούμε να την συμπληρώσετε, να την σφραγίσετε  και να την υπογράψετε στο τέλος και να την στείλετε στο fax 2710 233738 η σκαναρισμένη στο email: press@arcadianet.gr

Προδιαγραφές προβολής – δημιουργικού
Διαστάσεις αρχείου : 204px x 100px (Πλάτος x Ύψος)
Τύπος Αρχείου : .gif ή .jpg ή .png
Μέγιστος μέγεθος αρχείου : 25kb

Αν επιθυμείτε το δημιουργικό σας να κατευθύνεται σε κάποιο link παρακαλούμε να αναφέρετε το link παραπομπής.

Τα νέα της επιχείρησης

Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μπορείτε να παρουσιάζετε τα νέα της επιχείρήσης σας, όπως: τιμητικές διακρίσεις, συνεργασίες, αλλαγή διεύθυνσής, δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, νέα προϊόντα, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α. μαζί με φωτογραφικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: press@arcadianet.gr με την ένδειξη «ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».

Προϋπόθεση για την παρουσίαση των Νέων της Επιχείρησής σας αποτελεί να είστε ταμειακώς ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710227141-2, 2710227123 και στο email: press@arcadianet.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.