Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2020 / ΩΡΑ: 13:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.