Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή το 2020 για να μετατρέψει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της Ευρώπης. Σκοπός αυτού του πρώτου προγράμματος εργασίας είναι να αξιοποιηθούν με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα αποφέρει η διπλή, οικολογική και ψηφιακή, μετάβαση.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
Η μία από τις έξι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, που θα ξεδιπλωθούν εντός του 2020, φέρει τον εμβληματικό τίτλο “Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή”. Στο σκεπτικό της Ένωσης είναι ότι μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα δώσει στην Ε.Ε. τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο την τεράστια αξία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ως ολοένα διευρυνόμενου και επαναχρησιμοποιήσιμου πλεονεκτήματος στην ψηφιακή οικονομία.

Η στρατηγική αυτή θα καλύπτει, επίσης, τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της δυναμικής των ψηφιακών δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. “Με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη θα ενισχυθούν οι βιομηχανικές και καινοτόμες ικανότητές μας, ενώ με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχυροποιηθεί η ενιαία αγορά για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα βοηθηθούν οι μικρότερες επιχειρήσεις με την παροχή της νομικής σαφήνειας και των ίσων όρων ανταγωνισμού που χρειάζονται”, αναφέρει η Επιτροπή.

Περί δεξιοτήτων
Μία άλλη από τις έξι πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για το 2020 τιτλοφορείται “Προώθηση του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής”. Στο πλαίσιο αυτής, η Επιτροπή θα αναπτύξει δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να ενταθούν οι επενδύσεις στις δεξιότητες των ατόμων, ενώ θα βοηθήσουν και τα άτομα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της ψηφιακής και της οικολογικής μετάβασης.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, επίσης, μια νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την Ένωση Ασφάλειας, με την οποία θα καθορίζονται οι τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, ώστε να στηρίξει τα κράτη-μέλη για την κατοχύρωση της ασφάλειας – από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την πρόληψη και την ανίχνευση υβριδικών απειλών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την αύξηση της ανθεκτικότητας των ζωτικών υποδομών μας.