Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
«Green Industry & ICT matchmaking», Μαρτίου 2020 | ΌσλοΝορβηγία
  • Γνωρίζετε τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Business Innovation Greece» που αφορούν αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας;
  • Γνωρίζατε ότι υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ταξιδιωτικών εξόδων για συμμετοχή σε B2B μέσω του προγράμματος «Travel Support scheme»;
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, καλεί τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Green Industry & ICT matchmaking» στις 2 Μαρτίου 2020 στο Όσλο, Νορβηγία, με σκοπό να ενημερωθούν για ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Business Innovation Greece» και να συζητήσουν με πιθανούς εταίρους για υποβολή πρότασης με επιχειρήσεις / οργανισμούς από τη Νορβηγία, την Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων αφορά τους ακόλουθους τομείς:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή «οικολογικών διαδικασιών παραγωγής» με χρήση τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματισμού, ψηφιοποίησης, και ρομποτισμού στη βιομηχανία
• Αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και γενικότερα των διαδικασιών της βιομηχανίας
• Πρωτοποριακή ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων με χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Εγγραφές Έως 17 Φεβρουαρίου 2020
Επιλογή συναντήσεων 28 Φεβρουαρίου 2020
Εκδήλωση 2 Μαρτίου 2020
Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B» είναι δωρεάν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Business Innovation Greece», τα έξοδα του ταξιδιού καλύπτονται μέσων του «Travel Support scheme».

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα εγγραφής «Company Profile GREEN INDUSTRY B2B (form)» και την αποστείλετε στο email: nagy@sbe.org.gr. Ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης του προφίλ σας από τον κύριο διοργανωτή της εκδήλωσης Innovation Norway. Αφού εγκριθεί το επιχειρηματικό σας προφίλ, και αναρτηθεί στη B2B πλατφόρμα της εκδήλωσης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο «Travel Support scheme» ώστε να λάβετε χρηματοδότηση για τα ταξιδιωτικά σας έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/