∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2020 / ΩΡΑ: 08:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια Υλικών αγγειογραφίας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.