∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 16/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2020 / ΩΡΑ: 08:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 16/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Οφθαλµολογικός εξοπλισµός».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.