∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2020 / ΩΡΑ: 08:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « Εγχειρητική τεχνική».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.