Ηλεκτρονικά πλέον η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων- Καταργούμε τη γραφειοκρατία ετών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2020 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία γίνονται
ηλεκτρονικές μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού eΕΦΚΑ, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 1.5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες της χώρας.

Συγκεκριμένα. δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής 6 συναλλαγές:

1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ
2.Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας
3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ
4. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
5. Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες
6.Εκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας