Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2020 / ΩΡΑ: 10:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής
Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.