Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει για τους τρέχοντες διαγωνισμούς 

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του 251 ΓΝΑ».

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: προμήθεια ειδών σάντουιτς και τόστ για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των
Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)».

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ

 

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια Αντιδραστηρίων εργαστηρίων εκτός αναλυτών

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά, επτά (7) χειρουργικών τραπεζών

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής φορητού ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS POLΥMOBIL PLUS

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο διαγωνισμού: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2020.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) για το έτος 2020.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.