Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4670/2020- Βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού νόμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2020 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει για τις βασικές ρυθμίσεις και αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία με την ψήφιση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου Ν. 4670/2020  τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά στα εξής:
• Ένταξη ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ
• Ψηφιοποίηση e-ΕΦΚΑ
• Αναδιαμόρφωση των συντελεστών αναπλήρωσης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
• Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για παράλληλη ασφάλιση
• Αναδιαμόρφωση των διατάξεων για τη διαδοχική ασφάλιση
• Επαναπροσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων
επαγγελματιών
• Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση συνταξιούχων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.