Απαλλαγή αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και το 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του σχεδίου νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί προς επεξεργασία στη Βουλή.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αναφέρεται:

Άρθρο 35

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»
  2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, η φράση «για το έτος 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «για τα έτη 2019 και 2020».
  3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 35

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συγκεκριμένου φόρου και τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.