Δημόσιες Συμβάσεις: Ηλεκτρονική τιμολόγηση και Μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/06/2020 / ΩΡΑ: 15:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημοσιεύθηκαν δύο νέες αποφάσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το Μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις Δημόσιες Συμβάσεις.

Η απόφαση 60967 ΕΞ 17-06-2020 εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.
Σκοπός της είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της.

Με την οικ. 60970 ΕΞ 17-06-2020 καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

Πηγή: Taxheaven.gr