Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχηµικού και µικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάµηνο».

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέριες

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων για ένα εξάµηνο»

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέριες