Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Για τον ενημερωτικό οδηγό για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εξωτερικών πατήστε Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων ΕΔΩ

Για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας πατήστε ΕΔΩ

Για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Εξαρτημάτων και Υλικών για την Επισκευή Συσκευών Συστημάτων Επικοινωνίων Αεροναυτιλίας πατήστε ΕΔΩ

Για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, πατήστε ΕΔΩ

Για την Προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ ΕΔΩ

Για την ανάδειξη Αναδόχου της υλοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου ΕΔΩ