Διαγωνισμοί του Γ.Ν Ζακύνθου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2020 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς

Πατήστε τα link για περισσότερες πληροφορίες

 

Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (6ΜΟ94690ΒΞ-Ι0Ρ)(20PROC006821728)
Σ.Δ. συντήρ. ανελκυστήρων (6ΨΘΑ4690ΒΞ-656)(20PROC006815505)
Σ.Δ. φύσιγγες- διαλύματα Μ.Τ.Ν. (6ΣΖΝ4690ΒΞ-7ΞΛ)(20PROC006826923)