Διαγωνισμός για την προμήθεια “Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2020 / ΩΡΑ: 09:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανοικτή διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια “Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη των απαιτήσεων των μονάδων ΠΑ”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον διαγωνισμό.