Μέχρι τις 15 Ιουνίου αιτήσεις για εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2020 / ΩΡΑ: 15:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μέχρι τις 15 Ιουνίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020, το συνολικό ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 240 εκατ. ευρώ και με τα βασικά ποσά να παραμένουν ίδια, δηλαδή 12,1 και 8,1 ευρώ το στρέμμα για ορεινές και περιοχές με φυσικούς περιορισμούς αντίστοιχα. Μείωση προβλέπεται μόνο για τις περιοχές της παλιάς οριοθέτησης που όπως είχε γράψει το Agronews η ενίσχυση θα είναι στα 3,24 ευρώ το στρέμμα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τα της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2020 έχουν ως εξής:

-Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»: 150 εκατ. ευρώ

-Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»: 80 εκατ. ευρώ

-Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»: 10 εκατ. ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για το υπομέτρο 13.1 καθορίζεται φέτος στα 12,5 ευρώ το στρέμμα.

Το υπομέτρο 13.2 καθορίζεται ως εξής:

-Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση (13.2,1), στα 8,1 ευρώ το στρέμμα.

-Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς , εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση (13.2.2) που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς, μετά την νέα οριοθέτηση στα 3,24 ευρώ το στρέμμα.

Για το υπομέτρο 13.3, καθορίζεται στα 8,1 ευρώ/στρέμμα.

Προοδευτική μείωση

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της εκμετάλλευσης ως εξής:

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,

Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Για τις εκτάσεις που αφορούν το υπομέτρου 13.2 θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι εκτάσεις της πρώτης κατηγορίας (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση)

Δικαιούχοι

Σημειώνεται ότι στην πρόσκληση έχει προστεθεί η τροποποιητική απόφαση για την επανένταξη των δικαιούχων συντάξεων χηρείας, σε σχέση με την αποσαφήνιση του όρου της «ενεργούς επαγγελματικής δραστηριότητας».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020.

Πηγή:agronews.gr