∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 118/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020 / ΩΡΑ: 11:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 118/2020 (Αρχικός 86/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Απινιδωτής)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ