∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020 / ΩΡΑ: 12:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2020 (Αρχικός 87/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.