Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 11:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Πρόσκληση σε ∆ιαπραγµάτευση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύµβασης µε αντικείµενο την Προµήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιµώµενου προϋπολογιζόµενου κόστους 483.870,97 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.