Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας προκηρύσσει διαγωνισμο για Διάφορα Προιόντα Διατροφής

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 15.1 ΠΕΡiΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ” Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρησης”

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε Απόφαση Διακήρυξης ΕΣΟΘΕ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προµηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό, ανοικτό, δηµόσιο, διαγωνισµό, για την «εκπαίδευση σε επισκευές 4ου – 5ου κλιµακίου συγκροτηµάτων των αρµάτων LEO2 µε τη χρήση υφιστάµενων δοκιµαστηρίων».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 65-20__67ΙΧ6-3Ι7

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 126/2020, για την «Προμήθεια συστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε AΔ_126 ΑΔΑΜ20PROC006953500

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 127/2020, για την «Προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος φορητού  στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_127 ΑΔΑΜ20PROC006953151

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 123/2020, για την «Προμήθεια συστήματος ενδοσκοπικού βρογχοσκοπίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_123 ΑΔΑΜ_ 20PROC006952786

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 122/2020, για την «Προμήθεια υγειονομικου υλικου για κάλυψη αναναγκών ΣΝ στο πλαίσιο αντιετώπισης της πανδημίας του COVID-19 “προσωπίδας ασθενούς υψηλής ροής οξυγόνου (C-PAP)”»

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_122 ΑΔΑΜ_20PROC006952591

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες»

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ_130 ΑΔΑ ΩΛΗ86-ΙΙΞ ΑΔΑΜ 20PROC006956577

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, Προμήθειαs 530 τεμ. αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την πανδημία COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΔΑ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) radar επιτήρησης X-BAND, προς υποβοήθηση του έργου της επιτήρησης και του ελέγχου των µεταναστευτικών ροών από το Πολεµικό Ναυτικό

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε Prosklisi 09.2020 20PROC006982963

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει την προμήθεια «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (KAE 974901Ν)».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2ηΠρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών MHXANHMATVN M.T.N.(6ΨΙΡ4690ΒΞ-ΤΘΙ)