Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 133/2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 10:09 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 133/2020. Σύναψη σύµβασης για την Προµήθεια κεντρικής
κλιµατιστικής µονάδας θαλάµων αρνητικής πίεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.