Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ από τον e-EΦKA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2020 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε το Αρ.Πρωτ.: 137516/30-06-2020 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-EΦKA.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4659/2020, προβλέπεται ότι «Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..»

Στα πλαίσια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, επανασχεδιάστηκε η βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ και παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης της μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ.

Πεδίο Εφαρμογής – Περιεχόμενο Βεβαίωσης

Η νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
  • ΑΜΚΑ
  • Α.Δ.Τ
  • Αριθμό Πρωτοκόλλου με τη σχετική χρονοσήμανση
  • Αριθμός Εγκυρότητας
  • Αποτύπωση των συνολικών ημερών και της συνολικής χρονικής περιόδου ασφάλισης από 01/01/2002 και έπειτα.
  • Τη χρονική περίοδο απασχόλησης ανά εργοδότη, τις ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας αυτού.
  • Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία – διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

1. Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος»  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους»  «Βεβαίωση ΑΣΕΠ».

2. Αυθεντικοποιείται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) και στην συνέχεια καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.

3. Επιλέγει Είσοδος και «Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης».

4. Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη Βεβαίωση.

Για την επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό link https://apps.ika.gr/eCheckCerts με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας Βεβαιώσεων».

Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται τρίτοι παραλήπτες για την δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση –γιατί δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος- υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά

Δείτε το το Αρ.Πρωτ.: 137516/30-06-2020 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ εδώ.

Πηγή:e-forologia.gr