Κορονοϊός: η Επιτροπή θα βοηθήσει τον τομέα της μουσικής να ξεπεράσει την κρίση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/07/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τίτλο «Η μουσική κινεί την Ευρώπη — Πρόγραμμα καινοτόμου στήριξης για ένα βιώσιμο οικοσύστημα μουσικής».

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη μετά την κρίση του Ευρωπαϊκού μουσικού τομέα, βοηθώντας τον να γίνει πιο βιώσιμος.

Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο έτος του προγράμματος «Η μουσική κινεί την Ευρώπη: Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή μουσική πολυμορφία και τα ταλέντα», που αποτελεί μια προπαρασκευαστική ενέργεια που υλοποιείται από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα επιλέξει μια κοινοπραξία για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού συστήματος στήριξης, το οποίο αναδιανέμει επιχορηγήσεις σε αποδέκτες στον τομέα της μουσικής βάσει αξιολόγησης των αναγκών. Η Επιτροπή αναμένει να επιλέξει την κοινοπραξία έως τα τέλη Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πόροι θα φθάσουν στους αποδέκτες το συντομότερο δυνατό εντός του 2021.

Η πρόσκληση συμπληρώνει άλλες ενωσιακές και εθνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρέχουν άμεση στήριξη για την άμβλυνση των επιπτώσεων του κορονοϊού στον τομέα του πολιτισμού γενικότερα, και ειδικότερα της μουσικής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ