Μέτρα Οικονομικής Ενίσχυσης Εποχικά Εργαζομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/07/2020 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων

 και με αφορμή τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζόμενων, οι οποίοι επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες οικονομικές συνθήκες και τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, σας αποστέλλουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο :

 «ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΚΥΑ με  αριθμ. οικ. 23102/477/2020  (ΦΕΚ Β’ 2268/13-06-2020)»

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται τα μέτρα οικονομικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ με  αριθμ. οικ. 23102/477/2020  (ΦΕΚ Β’ 2268/13-06-2020),

καθώς και στις εγκυκλίους με αριθμούς πρωτοκόλλου 25480/755, 24-6-2020 και 27963/853/8-7-2020 (οι οποίες εκδόθηκαν για να καλύψουν μερικώς κενά και αόριστα σημεία της ως άνω ΚΥΑ).

Πατήστε ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για να το κατεβάσετε