∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2020 (Αρχικός 13/20)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2020 (Αρχικός 13/20). ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Σύναψη ετήσιας σύµβασης αµοιβής υπηρεσιών υπαλλήλων εστίασης και πλυντηρίων».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.