∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 10:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2020. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Χειρουργικά συστήµατα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.