ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. μηνιαίο e-δησεόγραμμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/08/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε εξέδωσε το μηναίο ενημερωιτκό δελτίο με ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν σε θέματα υγείας όπως, Αντιμετώπιση Καύσωνα, Πνιγμού κ.α με ειδικές αναρτήσεις σε επικαιρότητα και εργασιακά θέματα.

Πατήστε e-dhseogramma169_L για να το κατεβάσετε.