Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2020 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ, ΝΕΑ

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σας αποστέλλουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο :

“Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020” , όπως αυτή προβλέπεται από την με αριθμ. οικ. 34236/860/7-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.