Ενημέρωση για συμμετοχή εργαζομένων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2020 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης που υλοποιεί ο Σύνδεσμός μας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη σας για την συμμετοχή των εργαζομένων τους.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των τομέων της οικονομίας, ή εποχικά εργαζόμενους και στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και στη προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1. Στέλεχος τμήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος
2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος
3. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιών
4. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας
5. Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας Κρέατος
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
− Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, ή εποχικά εργαζόμενοι.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑ
Οι θέσεις κατάρτισης που απομένουν για τον Β΄ κύκλο κατανέμονται αναλόγως με
τον τύπο Περιφερειών ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΕΛ/ΣΟΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ) : 31 ΩΦΕΛ/ΝΟΙ
ΑΤΤΙΚΗ: 2 ΩΦΕΛ/ΝΟΙ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 30 ΩΦΕΛ/ΝΟΙ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: 7 ΩΦΕΛ/ΝΟΙ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 450€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 ΩΡΕΣ
− Τα προγράμματα έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες (450,00€ μικτά συνολικά).

− Οι ώρες υλοποίησης είναι πρωινά ή απογευματινά ωράρια (εκτός ωραρίου εργασίας)
Υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από Τετάρτη 16.09.2020 έως Τετάρτη 14.10.2020 στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ: https://sevek.gr/portal/el/Β-πρόσκληση-για-ωφελούμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου: http://www.sevek.gr ή να επικοινωνήσετε με το σύνδεσμό μας

Δ/νση: Ξενοφώντος 15α, ΤΚ 10557,Αθήνα, Τηλ.:210 3253237, e-mail: sevek@sevek.gr