Προσθήκη ΚΑΔ επιχειρήσεων για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2020 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. οικ. 35955/923/10-9-2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους

μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινής υπουργικής απόφασης » .

Στην απόφαση αναφέρεται ότι τροποποιείται η οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» αντικαθιστώντας το συνημμένο παράρτημα με τους ΚΑΔ που πλήττονται τον ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ από το παράρτημα με τους ΚΑΔ που πλήττονται τους ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

Δείτε την απόφαση και το παράρτημα με τους ΚΑΔ εδώ.