Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αποφάσισε να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση για σκοπούς δικούς της και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο σύμβαση ασφάλισης πυρός και συναφών κινδύνων των χώρων (συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου εξοπλισμού) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ΓΔ REFORM/ECFIN/HOME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 2 Οκτωβρίου 2020 — 24:00 μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση COMM-REP-GR-TENDERS@ec.europa.eu).

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα λάβετε την πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα σχετικά παραρτήματα/έγγραφα του διαγωνισμού της διαδικασίας.