Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

To αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε μερικώς τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου και σήμανσης[1], οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση  μέχρι το τέλος του έτους.

Πατήστε Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ για να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες