Τροπολογία για χορήγηση – παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας” (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “‘Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» κατατέθηκε τροπολογία σχετικά με:

1. Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021

2. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών και μη μισθωτών

3. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

4. Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

5. Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς.

Δείτε την τροπολογία εδώ