Ανάδειξη µειοδότη – αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2020 / ΩΡΑ: 13:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

H ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την ανάδειξη µειοδότη – αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των
κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου» (404 ΓΣΝ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ