Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων. Ανανέωση υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA (“Registration of Food Facilities”)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων.
Υπενθυμίζεται ότι η α/Υπηρεσία FDA / Food and Drug Administration (Department of Health and Human Services) έχει εκδώσει, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 26.7.2019 (μετά από παράταση αρχικής χρονολογίας 2018), νέους κανόνες σήμανσης (labelling requirements) αγροδιατροφικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής), με οποίους επιβάλλονται σημαντικές αλλαγές. Η προθεσμία συμμόρφωσης για παραγωγούς με ετήσιες πωλήσεις κάτω των $ 10 εκ. είναι η 1.1.2021. Οι μεγαλύτερες εταιρείες (πωλήσεις άνω των $ 10 εκ.) έχουν ήδη υποχρεωθεί σε συμμόρφωση από τον Ιανουάριο 2020.

Κατά συνέπεια, και οι ελληνικές εταιρείες που εξάγουν εν λόγω προϊόντα τους στις ΗΠΑ οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις αντίστοιχες ετικέτες διατροφικών πληροφοριών άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας FDA, δεδομένου ότι η λανθασμένη ή ελλιπής σήμανση θεωρείται κύρια αιτία αναβολής/απαγόρευσης διακίνησης προϊόντων.

Συναφώς, βλ. βασικά σημεία εν λόγω νομοθεσίας σήμανσης προϊόντων:
 Guidance for Industry: Guide for Developing and Using Data Bases for Nutrition Labeling, https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidancedocuments/guidance-industry-guide-developing-and-using-data-bases-nutritionlabeling
 Changes to the Nutrition Facts Label, https://www.fda.gov/food/food-labelingnutrition/changes-nutrition-facts-label
 Industry Resources on the Changes to the Nutrition Facts Label, https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/industry-resources-changes-nutritionfacts-label
 Side-by-Side Comparison (Label, Original vs. Old), https://www.fda.gov/media/97999/download

Ανανέωση υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA (“Registration of Food Facilities”).

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια ανωτέρου σχετικού μας, αναφορικά με την ανανέωση εγγραφής σε Μητρώο FDA (“Registration of Food Facilities”), όλων των επιχειρήσεων, εγχώριων ή αλλοδαπών που εμπλέκονται στη διακίνηση προϊόντων στις ΗΠΑ (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, ή αποθήκευση τροφίμων στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό), επισημαίνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, πρέπει να αποκτήσουν επιπλέον και Μοναδικό Αναγνωριστικό Εταιρείας (Unique Facility Identifiers / UFIs), για να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην FDA. Η προϋπόθεση αυτή εισάγεται πρώτη φορά στη διαδικασία ανανέωσης, ενώ το μοναδικό τέτοιο εταιρικό αναγνωριστικό UFI που γίνεται δεκτό από την FDA είναι οι λεγόμενοι αριθμοί DUNS (Data Universal Number System), οι οποίοι είναι μοναδικοί για κάθε εταιρεία και χρησιμοποιούνται ευρέως στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες που δε διαθέτουν το ανωτέρω αναγνωριστικό πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση απόκτησή του, δεδομένου ότι η μη έγκαιρη έκδοση UFI / DUNS συνεπάγεται μη έγκαιρη ανανέωση της υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο FDA, ενώ εκτιμάται ότι η εν λόγω επιπλέον προϋπόθεση πιθανόν θα προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης UFIs.

Συναφώς, βλ. για βασικά σημεία διαδικασίας έκδοσης UFI / DUNS:
 DUNS NUMBER REGISTRATION, https://register-fda.com/duns-umberregistration/#:~:text=The%20FDA%20has%20recognized%20the,the%202020%20Bi ennial%20Registration%20Renewal
 FDA DUNS Portal, https://www.fdadunslookup.com/NewUser.aspx
 Step-by-Step Instruction Guide, (FDA DUNS Portal User Guide: How to Obtain a DUNS Number),
https://www.fdadunslookup.com/FDA%20DUNS%20Portal%20User%20Guide.pdf
 FDA Contact Information, https://www.fdadunslookup.com/FDA%20ACE%20POC%20List%20for%20DB.pdf