Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2020 / ΩΡΑ: 13:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ. 33/20  για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς
Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ