Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 12:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems», (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05 (IFBCO-15577-SSSB).

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.