∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 190/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 12:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 190/2020. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές και όργανα έγχυσης).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.