∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 191/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 12:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη
αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.