∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 195/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 13:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη
αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντια εργασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.