∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 207/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 13:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο
πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.