8η Τροποποίηση και 11η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 12:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

8η τροποποίηση και την 11η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 2α Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ