Αιτήματα του Σωματείου Κουρέων και Κομμωτών Τρίπολης προς στα αρμόδια Υπουργεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2020 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απέστειλε το Σωματείο Κουρέων και Κομμωτών, ζητώντας πιο ουσιαστικούς ελέγχους, απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του ΦΠΑ και καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αποκλειστικά από το κράτος.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Θέμα: «Δίκαια και εύλογα αιτήματα ενόψει των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των αρμοδίων Υπουργών»

Ενόψει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» κοινής υπουργικής απόφασης των αρμοδίων Υπουργών (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020), η οποία, εκτός των άλλων, πλήττει και τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκουμε, προβάλλουμε τα κάτωθι δίκαια και εύλογα αιτήματα:

  1. Διενέργεια συχνότερων και πιο ουσιαστικών ελέγχων από τα αρμόδια όργανα προς το σκοπό της καταπολέμησης του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλείται εξαιτίας της παράνομης εργασίας κουρέων και κομμωτών κατ’ οίκον.
  2. Απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και όχι απλώς αναστολή της πληρωμής τους, για όσο χρονικό διάστημα πλήττεται οικονομικά ο κλάδος μας εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, όπως και στην περίπτωση που αυτή τυχόν παραταθεί ή αντικατασταθεί με άλλη παρόμοια.
  3. Μείωση του Φ.Π.Α. σε εργασίες που αφορούν βασική ανάγκη του καταναλωτή (πχ. κούρεμα).
  4. Καταβολή ολόκληρου του ποσού που αντιστοιχεί στο δώρο Χριστουγέννων αποκλειστικά από το Κράτος. Και τούτο διότι η απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας για όσο χρόνο διαρκούν (και ενδεχομένως παραταθούν) τα ανωτέρω αναφερόμενα έκτακτα μέτρα καθιστά ανέφικτη την καταβολή δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους στα κουρεία και κομμωτήρια. Μάλιστα, η ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος καθίσταται πιο επιτακτική από το γεγονός ότι η εκ μέρους του εργοδότη μη καταβολή / καθυστέρηση δώρου στον εργαζόμενο αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τα ανωτέρω αιτήματά μας και ικανοποιήσετε αυτά το συντομότερο δυνατό, σημειώνοντας ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή εξειδίκευση των αιτημάτων μας.

Τρίπολη, 12 Νοεμβρίου 2020

Μετά τιμής,

Για το Σωματείο Κουρέων και Κομμωτών Τρίπολης