Επιχειρηματικό Διαδικτυακό Forum, Αβάνα 8,9 Δεκεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2020 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σε θέση ετήσιας Έκθεσης EXPOCUBA, που λόγω πανδημίας δεν έλαβε χώρα για το 2020, πρόκειται να διοργανωθεί διαδικτυακά Διεθνές Επιχειρηματικό Forum, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020, στο οποίο καλούνται να  συμμετάσχουν επιχειρηματίες, κυβερνητικοί φορείς και εμπορικά επιμελητήρια από όλες τις χώρες.
Σκοπός του forum είναι η δημιουργία εικονικού χώρου, μέσα στον οποίο η Κούβα θα εκθέσει τα σχέδιά της προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Ιδιαίτερα πρόκειται να προβληθεί η Οικονομική Ζώνη Mariel και τα πλεονεκτήματα επένδυσης σ’ αυτήν.
Κάθε συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να φτιάξει το πρόγραμμά του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η κουβανική πλευρά θα έχει αναλυτική παρουσίαση όλων των προϊόντων που είναι προς εξαγωγή, τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Το πρόγραμμα του forum θα έχει ως ακολούθως :

8 Δεκεμβρίου: 9.30: Έναρξη των εργασιών
9.40: Φάκελος ευκαιριών για επενδύσεις 2021-2022
10.00: Εξαγωγές
11.00: Οικονομική Ζώνη Mariel
14.00: Τρόποι Επενδύσεων

9 Δεκεμβρίου: 9.30: Διαδικτυακές κατ’ ιδίαν συναντήσεις επιχειρηματιών
14.00: Κλείσιμο του forum

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το forum στον σύνδεσμο: https://foroempresarial.mincex.gob.cu/