ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ «‘Ένα σύγχρονο Μουσείο με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο»

Το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας τον Αύγουστο του 2014 μετά από μουσειογραφικό σχεδιασμό [συνέχεια..]