ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 115/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 115/2020 (αρχικός 80/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για το αυτοκινούµενο [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2020 (Αρχικός 87/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 118/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 118/2020 (Αρχικός 86/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση [συνέχεια..]

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 117/2020.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 117/2020 (Αρχικός 84/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του Γ.Ν Ζακύνθου

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς Πατήστε τα link για περισσότερες πληροφορίες   [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προμήθεια υγειονομικών μηχανημάτων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει διαγωνισμό για την  προμήθεια υγειονομικών μηχανημάτων. Για περισσότερες πληροφρίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Προμήθεια Εργαστηριακων Αναλωσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια Υλικών αγγειογραφίας». Για περισσότερες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « Εγχειρητική τεχνική». Για περισσότερες [συνέχεια..]