ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 94/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 71/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών [συνέχεια..]

2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων για σώµατα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόµων»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 117/2019. 2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων [συνέχεια..]

προµήθεια ανταλλακτικών – υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιµατιστικών µονάδων του Κρατικού Αερολιµένα Αράξου

Προµήθεια ανταλλακτικών – υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιµατιστικών µονάδων του Κρατικού Αερολιµένα Αράξου. Για [συνέχεια..]

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2019. Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης.

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες ΜΕΘ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 101/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες [συνέχεια..]