ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

H 29 M/Π Ταξιαρχία Πεζικού, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (cpv 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2020 (Αρχικός 13/20)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2020 (Αρχικός 13/20). ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Σύναψη ετήσιας σύµβασης αµοιβής υπηρεσιών [συνέχεια..]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συγκροτημάτων και Περιφερειακών Συσκευών Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προμήθεια Σφολιατοειδών – Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών – Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου. [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2020. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Χειρουργικά συστήµατα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης)». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 132/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 132/2020. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια αερόψυκτης αντλίας θερµότητας θαλάµων αρνητικής πίεσης». Για [συνέχεια..]