ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -40.322,59€

Αρ.Διακήρυξης: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67953 Κωδικός CPV: 33192230-3 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 16.129,03€

Αρ.Διακήρυξης: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67952 Κωδικός CPV: 33111600-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -10.483,87€

Αρ.Διακήρυξης: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67951 Κωδικός CPV: 33167000-8 [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -20.161,29€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67950 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -48.387,10€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67949 Κωδικός CPV: 33111000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -44.354,83€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67944 Κωδικός CPV: 33112200-0 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]