ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια υγειονομικών μηχανημάτων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει διαγωνισμό για την  προμήθεια υγειονομικών μηχανημάτων. Για περισσότερες πληροφρίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Προμήθεια Εργαστηριακων Αναλωσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 15/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια Υλικών αγγειογραφίας». Για περισσότερες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 17/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « Εγχειρητική τεχνική». Για περισσότερες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 16/2020

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 16/2020. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Οφθαλµολογικός εξοπλισµός». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Δ. 2/20 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Δ. 2/20 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών [συνέχεια..]

Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20 με αντικείμενο την «Προμήθεια «Έξι (6) [συνέχεια..]

«Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή εξοπλισµού του Γαστρεντερολογικού Τµήµατος»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ΄ αριθµ 11/2020 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 [συνέχεια..]